Formuláře | Smile Studio

formuláře

Smlouva - Kszs_smlouva

Smlouva pro letní provoz Kszs_smlouva_leto (pro zájemce pouze o letní provoz)

Vnitřní pravidla (Provozní řád) - Kszs_vnitrni_pravidlaprovozni_rad

Plán výchovy a péče v DS - Kszs_plan_vychovy_a_pece_v_ds

Evidenční list - Evidencni_list

Lékařský posudek - Lek_posudek

Postavení rodiče na trhu práce (OSVČ čestné prohlášení) - Potvrzeni-o-postaveni-na-trhu-prace

Adaptační plán - Adaptacni_plan

Ukončení docházky - Ks_ukonceni-smlouvy

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider uvod---

slider

---infopanel---