Informace | Smile Studio

Informace

Adresa provozovny: Dvořákova 307, Velké Přílepy

Provozní doba: 7:00-17:00 

Program ve školce:

7:00-8:30 příchod dětí do školky, tvoření, volná hra

8:45 - komunitní kruh

9:15 - svačina

9:45 - hlavní denní aktivita – např. jóga/bosé nožky/keramika atd..

10:15 - 11:15 pobyt venku

11:30 oběd

12:00-12:15 vyzvedávání dětí, které odchází po obědě

12:30 -14:30 polední klid

14:30 - svačina

15:00 - 17:00 vyzvedávání dětí, částečně řízené aktivity

Veškerou naší hlavní denní aktivitu můžete vidět na našich facebookových stránkách.

Facebook.

Vzdělání:

Poskytujeme komplexní a hlavně všestranný program. Nezaměřujeme se pouze na oblast sportu nebo jazyků, jako bývá v jiných školkách. Každý měsíc dětem připravujeme jiné téma (vesmír, lidské tělo, bezpečnost atd). Ke každému tématu pro děti připravujeme didaktické pomůcky, program science a tématický den. Téma se snažíme plně vyčerpat a poskytnout dětem co nejvíce informací.  

Neaplikujeme frontální výuku. Využíváme skupinové práce, kooperace, diskuze a individuálních ukázek při řešení problému. Snažíme se o zlepšování sebeobsluhy a osvojení si pravidel pobytu v kolektivu.

Stravování:

V ceně školného je celodenní strava obsahující 2x svačinu, oběd včetně polévky a pitný režim.

Dbáme na zdravé stravování. Denně mají děti porci ovoce nebo zeleniny a mléčný výrobek.

Popis aktivit, které se nepravidelně střídají v měsíci:

 LOGOHRÁTKY:

Jelikož v našich řadách máme několik logopedických preventistů s certifikátem logopedického asistenta, tato aktivita je připravována externím tímto externím lektorem. Toto cvičení se nezaměřuje pouze na zdokonalování řečových schopností, ale připravuje děti komplexně napříč nutnými znalostmi a dovednostmi pro získání ucelených řečových schopností. Logohrátky jsou vždy postavené na nějakém příběhu, který děti provází. Na začátku pracujeme s logopedickými kartami jsou zde logopedické hry a cvičení s nejrůznějšími pomůckami, které jsou běžně dostupné i ve Vašem životě jako jsou např. peříčka, vata, slané tyčinky, pingpongové míčky, brčka, igelitové sáčky. Lektor děti zavádí do příběhu a vyzývá je k jednotlivým úkolům. V logopedické prevenci je důležité nejen zvládnutí oromotorických zvyků, ale i hrubé motoriky pro uvolnění ramenního kloubu, a proto zařazujeme vždy i pohybovou část na toto uvolnění. Další významnou částí logohrátek je i grafomotorika a děti na konci logohrátek se vždy věnují i této části. Považujeme za důležité v dnešní době se věnovat právě této činnosti čím dál tím víc, neboť nárůst řečových vad je extrémní a prevence je na místě. Logopedický asistent nemá v kompetenci určovat diagnózu dítěte a toto cvičení nefunguje jako klinická logopedie.

Četnost 2x za měsíc a doba trvání 30 min.

CANISTERAPIE:

Na tuto aktivitu je nasmlouvaný certifikovaný pes a jeho psovod, který má platnou licenci. V této aktivitě je prohlubuje vztah mezi zvířetem a dítětem. Je zde prohlubována edukace o chování vůči zvířatům hlavně psům, tak abychom zabránili nežádoucímu chování jak ze strany dětí tak ze strany psů ve volném prostoru. Mnozí majitelé psů se domnívají, že jejich pes není nebezpečný vůči okolí, ale naší hlavní prioritou je ten fakt, aby děti věděly, že bez cizího svolení nesmí sahat na psy. Také informujeme i o způsobu jakým ke psům přistupovat. V canisterapii se také často překonávají strachy, které malé děti mohou z psů mít.

Četnost 1x za měsíc a doba trvání 1h30min.

PROGRAM SCIENCE:

Tento vědecký program umožňuje dětem nahlédnout zábavnou formou do světa kolem nás netradičním pohledem. Děti se tak na tento okamžik stanou malými vědci. Vycházíme vždy z fyzikálních, chemických a přírodních zákonů. Příklady z činností: Zkoumáme tání ledu, růst kvasnic, magnetismus.

Četnost 2x za měsíc a doba trvání 20-30min.

KERAMIKA:

Při této činnosti dbáme nejenom na posílení především hrubé motoriky, ale je pro nás i důležité, aby se děti vědomě uměly ušpinit a věděly, že hlína je mazlavá, studená a špinavá. Participace pečující osoby na začátku této činnosti je samo sebou velká a velkým krokem kupředu považujeme za zhotovení obyčejné koule dětmi. Jak děti rostou i tato participace je menší a děti se učí válet válečkem, vykrajovat či lepit menší kusy k sobě.

Četnost 1x – 2x za měsíc a doba trvání 1hodina.

BOSÉ NOŽKY: 

Tato různorodá a dynamická aktivita, která nabízí nekonečné množství variant je u nás jednou z nejoblíbenějších činností. A i proto stále nakupujeme nejrůznější balanční pomůcky, které pomohou dětem rozvinout mnoho dovedností. Cvičení bosé nožky primárně posiluje střed těla dítěte a děti se učí udržet rovnováhu a aktivizovat nožní klenbu. Cvičení není jenom o ortopedických chodníčcích jak je mnohdy v různých zdrojích vidět, ale jsou zde zapojeny různé činnosti s nožní klenbou spojené.

Jelikož jsme získali na konci šk. roku 2023 certifikaci jako pohybová školka vidíme v tomto cvičení nutné propojení všech oblastí a velmi intenzivně pracujeme na stálém zdokonalování a zkvalitňování.

Četnost 4x měsíčně a doba trvání 35min.

 JÓGA:

Dětská jóga by měla být dynamickým, svobodným a nesoutěživým cvičením kde se každý jednotlivec může cítit být přijímán. Od podstaty tohoto cvičení za žádných okolností děti nehodnotíme ani nevystavujeme soutěžnímu tlaku, a proto je zde vše správné. K józe využíváme množství pomůcek tak, aby cvičení bylo hravé. Rozhodně naše lekce jógy nevypadá, tak jak jí znáte z různých fitness center. Jóga napomáhá nejen k posílení různých svalových skupin zvládnutí dechu, ale pomáhá i k vnitřní rovnováze, schopnost soustředit se a schopnost vnímat své tělo. Používáme jógové karty, léčivé hudební nástroje, pírka, šátky, esenciální oleje, zvonečky atd.

Četnost 3x měsíčně a doba trvání 35min.

HRA NA FLÉTNU:

Vedeme děti ke hře na flétnu. Tuto činnost zařazujeme hlavně kvůli správnému dýchání a zvětšování kapacity plic, nácviku rytmiky. Nepředstavujte si však, že z dětí vytvoříme orchestr, který bude hrát na konci školního roku maminkám sborovou píseň. :-)

Četnost 2x měsíčně a doba trvání 20min.

GYMBALL: 

Balanční cvičení na míčích. Posiluje posturální svaly, zvyšuje fyzickou kondici a koordinaci těla. Cvičíme na hudbu, ale i na různé říkánky. Využíváme zde rytmiku a měkkost balančních balonů. Toto cvičení musí být prováděno vždy bezpečně a se správně velkými gymnastickými balóny.

Četnost 2x měsíčně a dobra trvání 30min.

 VAŘENÍ:

Jedna z nejoblíbenějších činností ve školce je vaření. Vaříme např. štrůdl, perník či pečeme chleba. Při této činnosti se u dětí rozvíjí fantazie, motorika. Rádi u této činnosti vše ochutnáváme a tím poznáváme nové chutě.

Četnost 2x měsíčně a doba trvání individuální (dle výrobku).

 ANGLIČTINA:

Činnost seznamuje děti s cizím jazykem. Naučí se základní slovíčka, barvy, písničky atd. Angličtina má hravou formu.

Angličtina je rozdělena do dvou bloků na dopolední a odpolední výuku, kvůli soustředěnosti dětí.

Četnost 2x měsíčně a doba trvání 2x 15min.

 PÉČE O ZVÍŘATA:

V každé školce jsou k dispozici dětem králíci a obří šneci oblovky. O tyto zvířata se denně děti starají, čistí jim klec a krmí. Tato aktivita má velmi pozitivní vliv na vztah ke zvířatům. Posiluje smysl pro zodpovědnost.

 PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM:

Naše školka je zapojena do celonárodního projektu: "Celé Česko čte dětem". Dbáme na čtení dětem, ale snažíme se vnést tuto činnost do rodin a podpořit děti i rodiče. Každý den  před odpoledním odpočinkem dětem čteme knihu, kterou si sami vyberou.

 TÉMATICKÝ DEN:

Tento den zastřešuje celoměsíční práci a snažení se dětí. V tomto dnu na vlastní kůži zažijí o čem se celý měsíc učily.

Např doktorský den: v tento den děti přicházejí do školky v bílých oděvech. Mezitím paní učitelky připraví operační sál, ordinaci, lékárnu a všechny pomůcky co jsou v nemocnicích potřeba. Děti si osahají stetoskop, vytvoří si svůj recept, zachraňují život plyšáka, pitvají mozek( těstoviny s kečupem). Také si vyzkoušejí jak obvázat zranění/poranění nebo zastavit krvácení. Samozřejmě je vše vedeno tak, aby to bylo koncipované pro dětí tohoto věku.

Přílohou těchto popisů aktivit jsou zábavné fotodokumentace.

Adaptace: 

Adaptace je nejčastější otázka rodičů na osobních prohlídkách, proto zde shrnu pár bodů, které je z našich zkušeností nutné dodržet. 

1) PROČ CHCI DÁT DÍTĚ DO ŠKOLKY? V klidu si zodpovězte tuto otázku. Ať máte jakoukoliv odpověď, musíte si za ní stát. Buďte pevní a sebejistí. 

2) PROVĚŘTE SI ZAŘÍZENÍ. Zařízení, do kterého dítě dáváte Vám musí umožnit osobní prohlídku. Při prohlídce dbejte na svůj instinkt. Cítíte se tam dobře? Jsou Vám zodpovězeny všechny otázky? 

3) MOTIVACE. Na začátku docházky je nutné dítě dobře motivovat.

4) TEMPO. Na začátek volíme pouze dopolední docházku 8:30-12:00h. Po cca 2-4 týdnech (dle četnosti docházky) dítě může přejít na celodenní docházku 7:00-17:00h.

5) KOMUNIKACE. Ke klidnému začátku Vám pomůže uzavřená FB skupina pro rodiče, kde uvidíte denně své dítě v kolektivu a budete klidnější. 

Ve všech dětských skupinách pořádáme zahradní slavnosti a setkávání všech rodičů s dětmi. Např. Halloweenská párty, Vánoční besídka, dětský den apod.