Dotace | Smile Studio

Dotace

Název projektu: Dětská skupina Smile Studio Zeleneč

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014169

Smile Studio Zeleneč z.s. realizuje v letech 2019 - 2021 projekt z výzvy Operačního programu Zaměstnanost: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti – typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Zelenče a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 17 osob: rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Smile Studio Zeleneč z.s.

Adresa místa provozu: K Potoku 765, 250 91 Zeleneč                           

 

Kontaktní údaje

odpovědná osoba: Bc. Kateřina Popelková

telefon: 773 498 080

email: kata.jelinkova@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider uvod---

slider

---infopanel---