Dotace | Smile Studio

Dotace

Název projektu: Dětská skupina Smile Studio Velké Přílepy

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008377

Smile Studio Velké Přílepy, z.s. realizuje v letech 2018 - 2020 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti – typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Velké Přílepy a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 17 osob, rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Smile Studio Velké Přílepy, z.s.

Adresa místa provozu: Dvořákova 307, Velké Přílepy, 252 64                           

 

Kontaktní údaje

odpovědná osoba: Bc. Kateřina Popelková

telefon: 773 498 080

email: kata.jelinkova@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider uvod---

slider

---infopanel---