Dotace | Smile Studio

Dotace

Název projektu: DS KIDSPACE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008580

Jazyková školka a jesle KIDSPACE, z.s.realizuje v letech 2018 - 2020 projekt z výzvy Operačního programu Zaměstnanost: Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky

a veřejnost v hl. m. Praha.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti – typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 9 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Prahy 2 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 18 osob: rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Jazyková školka a jesle KIDSPACE, z.s.

Adresa místa provozu: Kateřinská 1526/7, 120 00 Praha 2, Nové Město.                             

 

Kontaktní údaje

odpovědná osoba: Bc. Kateřina Popelková

telefon: 773 498 080

email: kata.jelinkova@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider uvod---

slider

---infopanel---