Dotace | Smile Studio

Dotace

Eu  

 

Název projektu: Smile Studio Prosek II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015515

Smile Studio Prosek, z.s. realizuje v letech 2020 - 2021 projekt z výzvy Operačního programu Zaměstnanost: Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti – typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Praha-Prosek a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 17 osob: rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Smile Studio Prosek, z.s.

Adresa místa provozu: Českolipská 621, Praha 9, Prosek

 

Kontaktní údaje

odpovědná osoba: Bc. Kateřina Popelková

telefon: 773 498 080

e-mail: smilestudio.provoz@gmail.com

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider uvod---

slider

---infopanel---