Informace - pobočka Prosek

Českolipská 621, Praha 9 - Prosek

Školka se nachází v samostatném objektu, který náleží ke komlexu dětských skupin (dříve jesle), které provozuje Středisko sociálních služeb MČ Prahy 9 . K tomuto objektu náleží také zahrada s příslušenstvím pro děti. Toto zařízení splňuje veškerá nařízení opravňující provozování k předškolního centra (stavební, hygienická, hasičská). Přijímáme děti 2 let věku. Ve školce jsou zkušené, energické, kreativní a spolehlivé paní učitelky, které si jistě Vaše dítě oblíbí.

Program ve školce:

V denním programu je zařazeno každodenní cvičení, komunitní vzdělávací kruh, pobyt na zahradě/vycházka (jen v dešti nechodíme ven), tvoření, zpívání a další aktivity.

Několikrát do měsíce připravujeme dětem vědecký program SCIENCE. Dvakrát měsíčně mají děti ve školce logopedii. 

Naší školku pravidelně navštěvuje canisterapeutický pes, kterého jistě Vaše děti budou milovat a těšit se na jeho každou další návštěvu.

Tuto terapii jsme do programu zařadili pro lepší adaptování dětí na školkové prostředí.

Plánujeme výlety do divadla a pravidelné návštěvy solné jeskyně, mořského světa, planetária apod. Dbáme také na prevenci - dentální hygiena, zdravotní přednášky, policie ČR.

Vzdělání:

Každý měsíc dětem připravujeme jiné téma. (vesmír, letem světem, bezpečnost, jarní aspekt, jak se žilo, když nebylo) Ke každému tématu pro děti připravujeme tématický den. 

Celkový koncept školky je cílen na environmentální vzdělávání. Do výuky je zařazena práce se zvířaty a přírodninami. Děti ve školce pracují 2x měsíčně s keramikou. 

Učíme děti hrát na flétnu. Tato čínnost nejen podporuje rytmizaci, hudební cítění, ale také kapacitu plic. Dechová cvičení v předškolním věku jsou nezbytná, pro správný rozvoj dětí.

Naše školka vede děti k aktivnímu pohybu pomocí nejrůznějších balančních pomůcek (balanční disk, overball, softball), dětského fitness- rotopedy, chodící trenažér, běžecký pás. 

Vedeme děti ke správným návykům a učíme děti chovat se ve skupině vrstevníků.

Děti si osvojí pravidla předškolního zařízení. Pravidla jsou poté důležité pro jejich další vývoj.

Ve školce děti vzděláváme dle RVP. Dbáme na rozvíjení všech schopností. 

Stravování:

Strava je zajišťována z přilehlé jídelny dětských skupin. 

Dbáme na zdravé stravování a správný vývoj dětí. 

Zahrada:

Dětem pro venkovní pobyt slouží zahrada se zahradním domkem a prolézačkou.

 

Zde odkaz na UZAVŘENOU FB SKUPINU pro rodiče, kteří mají dítě aktuálně ve Smile Studiu

Denně jsou vkládány fotky, videa a události. Získáte tak skvělý přehled o činnostech svého dítěte ve školce. 

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šestnáct a tři 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).