Informace | Smile Studio

Informace

Školka se nachází ve velkém domě  s rozlehlou zahradou. Toto zařízení splňuje veškerá nařízení opravňující provozování  předškolního centra (stavební, hygienická, hasičská). Přijímáme děti od 2 let. Ve školce jsou zkušené, energické, kreativní a spolehlivé paní učitelky a rodilí mluvčí.  Výuka probíhá v této pobočce pouze v angličtině, prostřednictvím rodilých mluvčí. Vždy je také přítomna učitelka, která umí anglicky i česky pro zprostředkování nezbytných situací. Jazyk děti vnímají po čase již automaticky. Chceme Vám nabídnout bilingvní školku spojenou s naším propracovaným programem, na kterém již mnoho let pracujeme. Nechceme jen školku, ve které se bude hovořit a učit se anglicky. Tato pobočka je dvoutřídní. Plánujeme také možnost pravidelného setkání rodičů u kávy.  Tak aby mohli rodiče nasát atmosféru školky a hlavně interakci dítě x lektor. Budete tak moci přirozeně vidět jak se vaše dítě v angličtině dorozumívá. 

provozní doba: 7:30-17:00

adresa provozovny: Novoveská 322 Jinonice

 

Program ve školce: (probíhá v angličtině)

Náš den začíná tvořením, abychom se mohli rodičům pochlubit novým výtvorem a tím co děti už umí. Po tvoření následuje kominitní vzdělávací kruh, ve kterém si děti osvojují

potřebné znalosti, dovednosti a sociální kontakt. Cílem je také, ab se dítě nebálo promluvit před vstevníky.Při této činnosti se také bavíme o aktuálním tématu měsíce. V

komunitním kruhu využíváme řadu didaktických pomůcek- psychomotorický padák, náladové kartičky, barevné kuličky... V komunitním kruhu je také část věnovaná přímo výuce

angličtiny a to v ucelemém vzdělávacím plánu. Každý měsíc obdržíte aktuální plán výuky angličtiny a potřebné materiály. Můžete s dětmi doma trénovat slovíčka či shlédnout výuková

videa.  Po komunitním kruhu následuje vždy některá z pravidelných aktivit školky- SCIENCE, keramika, hra na flétnu, logopedie, dentální hygiena atd. (přehled aktivit níže)

Následně se děti posilní svačinou a vyrážíme ven. Na naší zahradě během jara a léta pěstujeme ovoce a zeleninu, děti se starají o rostliny ale i o naše venkovní králiky. Podnikáme i

procházky po okolí a sledujeme změny v přírodě, učíme se poznávat stromy a květiny. 

Po návratu z venku následuje oběd a polední klid. Odpoledne je vyhrazeno volné hře, motorickým činnostem, čtení knih atd.

 

Vzdělání:

Každý měsíc dětem připravujeme jiné téma. (vesmír, letem světem, bezpečnost, jarní aspekt, jak se žilo, když nebylo) Ke každému tématu pro děti připravujeme didaktické

pomůcky, program, science a  tématický den. Toto téma se snažíme plně vyčerpat a poskytnout dětem co nejvíce informací.  

Pracujeme se vzdělávacím systémem "Kuliferda" od nakladatelství Raabe. Každé dítě má svoji řadu učebnic a pracovních sešitů. Tato řada je dle RVP PV. Poskytuje i rodičům

zpětnou vazbu ve vzdělávání svého dítěte. Neaplikujeme frontální výuku. Využíváme skupinové práce, kooperace, diskuze a individuálních ukázek při řešení problému. Dbáme

také na zlepšování sebeobsluhy a osvojení si pravidel, která jim budou připadat automatická. Pravidla jsou poté důležité pro jejich další vývoj. Poskytujeme komplexní a hlavně

všestranný program. Nezaměřujeme se pouze na oblast sportu nebo jazyků jako bývá v jiných školkách.

Stravování:

Dbáme na zdravé stravování a správný vývoj dětí. Děti mají 2x denně

čerstvou zeleninu a ovoce. Jedna svačinka je vždy mléčná. (jogurt, termix, tvaroh atd.)

 Snažíme se o vyvážený jídelníček.  Obědy nám dodává firma ERTUS.

 

Zahrada:

Dětem pro venkovní pobyt slouží velká zahrada, kterou budeme vybavovat trampolínou, skluzavkou a podobnými aktrakcemi. 

 Zde také pořádáme dny dětí, velké zahradní slavnosti, Halloweenparty atd.

 

Jaké aktivity v denním režimu nabízíme?

LOGOHRÁTKY

Do každé pobočky chodí pravidelně 1x za 14 dní logopedka. Cvičí s dětmi mluvidla, dech, pohyblivost jazyka a sleduje řečový vývoj dětí, také s dětmi cvičí rytmická a psychomotorická cvičení . Doporučuje rodičům cviky a pokud shledá vadu řeči vede individuální lekce jednotlivců. 

CANISTERAPIE:

Každý měsíc navštěvuje školku canisterapeutický pes. Lekce jsou vedeny zkušenou lektorkou. Cílem je posílit vztah zvířete a dítěte. Děti se učí, jak správně ke psovi přistupovat, jak se k němu chovat, jak psa krmit atd.

PROGRAM SCIENCE:

Tento věděcký program je do programu školky zařazen 1x za 14 dní. Umožňuje dětem nahlédnout zábavnou formou do světa kolem nás netradičním pohledem. Děti se tak na tento okamžik stanou malými vědci. Vychazíme vždy z fyzikálních, chemických a přírodních zákonů. Příklady z činností: Zkoumáme tání ledu, růst kvasnic, magtetismus...

KERAMIKA:

Pravidelně 1x za 14 dní ve školce probíhá keramika. Tato činnost posiluje jemnou a hrubou motoriku, koordinaci. 

BOSÉ NOŽKY: 

Cvičení na nožní klenbu 1x za 14 dní. Máme pochodové chodníčky, cviky na prstíky, motoriku a posílení svalů chodidla.

JÓGA:

1x za 14 dní cvičíme dětskou jogů. Cvičení vhodné na soustředění, posílení svalů, ohebnosti. 

HRA FLÉTNU:

Vedeme děti k hře na flétnu. Tuto činnost zařazujeme hlavně kvůli správnému dýchání a zvětšování kapacity plic. 

GYMBALL: 

Novinkou pro rok 2018/19 jsou gymbally. Balanční cvičení na míčích. Posiluje posturální svaly, zvyšuje fyzickou kondici. 

VAŘENÍ:

Jedna z nejoblíbenějších činností ve školce je vaření. Vaříme např. štrůdl, perník či pečeme chleba. Tato aktivita je 1x za 14 dní.

ANGLIČTINA:

1x za 14 dní máme anglický kroužek, činnost seznamuje děti s cizím jazykem. Naučí se základní slovíčka, barvy, písničky atd. 

DENTÁLNÍ HYGIENICKÁ PREVENCE:

Pravidelně děti navštěvuje dentální hygienistka, která učí děti hravou a zábavnou formou správné technice čištění zubů, péči o ústní dutinu, prevenci kazivosti a správné výživě zubů. 

VÝUKA POMOCÍ KULIFERDY:

Děti se ve školce každý den vzdělávají pomocí uceleného konceptu " Kuliferda a Kuliferdík" od nakladatelství Raabe. Každé dítě má svoje pracovní sešity. Děti pracují se sešity celý školní rok. Rodiče tak v průběhu mohou vidět progres dítěte v jednotlivých oblastech.

PÉČE O ZVÍŘATA:

V každé školce jsou k dispozici dětem králíci a obří šneci oblovky. O tyto zvířata se denně děti starají, čistí jim klec a krmí. Tato péče má velmi pozitivní vliv na pozdější vztah nejen ke zvířatům, ale i kladný vztah o jejich péči. Posiluje smysl pro zodpovědnost.

PŘEDNÁŠKY:

Během roku jsouve školce připravené odborné přednášky. (například- doktorská přednáška, Policejní přednáška, myslivecká přednáška...)

PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM:

Naše školka je zapojena do celonárodního projektu: "Celé Česko čte dětem". Dbáme na čtení dětem, ale snažíme se vnést tuto činnost do rodin a podpořit děti i rodiče. 

TÉMATICKÝ DEN:

Tyto dny korespondují s tradicemi nebo měsíčním programem. Jsou pro děti nejen zpestřením programu, ale také si mohou spoustu věcí vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. (Tříkralový pochod, Jarmark, Doktorský den, Vesmírný den...)

 

Adaptace: 

Adaptace je nejčastější otázkou rodičů na schůzkách, proto zde shrnu pár bodů, které je z našich zkušeností nutné dodržet. 

1) PROČ CHCI DÁT DÍTĚ DO ŠKOLKY? V klidu si s partnerem zodpovězte tuto otázku a ať máte jakoukoliv odpověď, musíte si za tím stát. Buďte pevní a sebejistí. 

2) PROVĚŘTE SI ZAZÍZENÍ- zařízení, do kterého dítě dáváte vám musí umožnit osobní prohlídku. Při prohlídce dbejte na svůj instinkt. Cítíte se tam dobře? Jsou Vám zodpovězeny všechny otázky? 

3) MOTIVACE- na začátku docházky je nutné dobře motivovat dítě 

4) TEMPO- na začátek volíme docházku pouze v dopolední docházce, po cca 14-30 dnech (dle četnosti docházky) dítě může přejít na celodenní docházku

5) KOMUNIKACE- na klidný začátek Vám pomůže naše uzavřená FB skupina pro rodiče, kde uvidíte denně své dítě v kolektivu a budete klidnější. 

 

Co s sebou do školky?

Mějte na paměti, že děti ve školce tvoří, jedí a může se stát i nehoda. Je tedy dobré, aby děti měli ve školce větší množství oblečení. 

2x tepláky

1x mikina

3x tričko

1x pyžamo

2x ponožky 

2x spodní prádlo

1x kartářek na zuby

1x láhev na pití

1x pláštěnka

1x převlečení na zahradu 

1x holinky

1x přezůvky s plnou patou a špičkou (ne pantofle!)

1x čepice jarní/podzimní

1x čepice proti slunci (v létě)

1x šála/nákrčník a rukavice, punčochy (v zimě)

 

Pravidelně pořádáme zahradní slavnosti a setkání rodičů ve školce. Halloween, Vánoce, jarní setkání a oslava konce roku.

 

V případě, že máte zájem o prohlídku školky, vyplňte vždy objednávkový formulář. Naše paní provozní- Iveta Přikrylová - vás bude kontaktovat v co nejkratším čase. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider uvod---

slider

---infopanel---